کارگاه های خانه زبان کرمان

KLH IELTS WEBINARS

کد عنوان کارگاه پلتفرم برگزاری ارایه دهنده روز و تاریخ ساعت برگزاری تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
ورکشاپ رایتینگ تسک 2 skyroom دکتر محسن خدادادی 15 آبان 16:30-21:30 3 جلسه 8 7 75000 تومان ثبت نام
ورکشاپ رایتینگ تسک 1 skyroom دکتر محسن خدادادی 14 آبان 16:30-21:30 3 جلسه 8 8 75000 تومان ثبت نام
ورکشاپ لیسنینگ حضوری دکتر محسن خدادادی 21 مهر 16:30-21:30 3 جلسه 8 7 120000 تومان تکمیل ظرفیت
ورکشاپ ریدینگ حضوری دکتر محسن خدادادی 14 مهر 16:30-21:30 3 جلسه 8 2 120000 تومان تکمیل ظرفیت
ورکشاپ رایتینگ تسک 2 حضوری دکتر محسن خدادادی 4 شهریور 16:30-21:30 3 جلسه 8 3 120000 تومان تکمیل ظرفیت
ورکشاپ رایتینگ تسک 1 آکادمیک حضوری دکتر محسن خدادادی 2 شهریور 16:30 - 21:30 3 جلسه 8 3 120000 تومان تکمیل ظرفیت
ورکشاپ رایتینگ تسک 1 جنرال حضوری دکتر محسن خدادادی 1 شهریور 16:30-21:30 3 جلسه 8 7 120000 تومان تکمیل ظرفیت
ٌWT بررسی و حل گام به گام 2 تست کامل دکتر محسن خدادادی 17-18-19-20 خرداد صبح و عصر 8 5 490000 تومان تکمیل ظرفیت
EV Essential IELTS Vocab مناسب برای متقاضیان نمره +5 SkyRoom دکتر محسن خدادادی 1, 6, 8 , 11 و 13 خرداد 16:00-17:00 5 جلسه 15 15 75000 تومان تکمیل ظرفیت
CGM Common Grammatical Mistakes مناسب برای متقاضیان نمره +5 SkyRoom دکتر محسن خدادادی 21, 23, 25 , 28 و 30 اردیبهشت 16:00-17:15 5 جلسه 15 15 75000 تومان تکمیل ظرفیت