پلن های تصحیح تحلیلی رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس

تصحیح رایتینگ

کد نوع فایل قابل تصحیح آدرس آپلود فایل تصحیح کننده مدت زمان تصحیح هزینه وضعیت
AT2-5 پکیج 5 عددی تسک 2 - آکادمیک PDF،MS Word و صورت سوال contact@KLHouse.ir Mock Examiner یک هفته کاری 425000 تومان 400000 تومان پرداخت
AT1-5 پکیج 5 عددی تسک 1 - آکادمیک PDF،MS Word و تصویر گراف/چارت contact@KLHouse.ir Mock Examiner یک هفته کاری 375000 تومان 350000 تومان پرداخت
PT2 پکیج 5 عددی تسک 2 - جنرال PDF،MS Word و صورت سوال contact@KLHouse.ir Mock Examiner یک هفته کاری 425000 تومان 400000 تومان پرداخت
T1-5 پکیج 5 عددی تسک 1 - جنرال PDF،MS Word و صورت سوال contact@KLHouse.ir Mock Examiner یک هفته کاری 375000 تومان 350000 تومان پرداخت
PT1 پکیج 10 عددی تسک 1 - جنرال PDF،MS Word و صورت سوال contact@KLHouse.ir Mock Examiner یک هفته کاری 750000 تومان 700000 تومان پرداخت
PT2 پکیج 10 عددی تسک 2 - جنرال PDF،MS Word و صورت سوال contact@KLHouse.ir Mock Examiner یک هفته کاری 850000 تومان 800000 تومان پرداخت
WAT2 آکادمیک تسک 2 PDF - MS Word KLH.Brand@gmail.com Mock Examiner 3 روز کاری پس از پرداخت و آپلود فایل 85000 تومان پرداخت
AT1 آکادمیک تسک 1 PDF،MS Word و تصویر گراف/چارت KLH.Brand@gmail.com Mock Examiner 3 روز کاری پس از پرداخت و آپلود فایل 75000 تومان پرداخت

تصحیح اسپیکینگ

کد نوع پلتفرم تصحیح کننده مدت زمان تصحیح هزینه وضعیت
S1 تحلیلی گفتگوی همزمان از طریق واتساپ Speaking Mock Examiners 3 روز کاری 55000 تومان تکمیل ظرفیت
S1 بدون تحلیل گفتگوی همزمان از طریق واتساپ Speaking Mock Examiners 3 روز کاری 60000 تومان تکمیل ظرفیت