SUMMIT 2A

498000 تومان

top notch یک مجموعه اموزش زبان انگلیسی با رویکرد ارتباطی است که جوانان و بزرگسالان را برای تعامل با کسانی که انگلیسی را به عنوان زبان مادری یا زبان خارجی صحبت می کنند اماده میسازد.این مجموعه شامل جهار سطح میباشد که بر اساس استاندارد بین المللی

(CEFR :Common European Framework of  Reference ) زبان اموزان را از سطح A1 پایه به B1 متوسط ارتقا میدهد.این مجموعه یادگیری زبان انگلیسی را با ارایه کامل نکات زبانی  تمرین فشرده و تکرار هدفمند تسهیل مینماید .ویرایش سوم مجموعه پر طرفدار TOP NOTCH شامل تصاویر و محتوای جدید  ابزار جدید تدریس و همچنین تمرین ها و فعالیت های اضافی دستور زبان می باشد.

9 در انبار

شناسه محصول: S2A دسته: