اگر برای یادگیری زبان عجله داری یا اینکه فکر میکنی به صورت تک نفره بهتر یاد میگیری و یا حتی وقتت اونقدر آزاد نیست که یه روز و ساعت مشخص کلاس بیایی، پیشنهاد ما کلاس خصوصیه که هم وقتش شناوره هم اینکه توی مدت کوتاه تری میتونی به نتیجه بهتری برسی. پس با ما تماس بگیر

  • 7 − 2 =