ماک داخلی خانه زبان کرمان

KLH INTERNAL IELTS MOCK EXAM

توجه: ورژن آزمون های ماک خانه زبان کرمان برای هرآزمون متفاوت می باشد. در انتخاب ورژن آزمونی که یکبار در آن شرکت کرده اید دقت کنید. لازم به ذکر است که هر کاندیدا در صورت تمایل شخصی میتواند بیش از یکبار در یک ورژن نیز ثبت نام کند. با تشکر خانه زبان کرمان

کد آزمون نوع روز و تاریخ ساعت برگزاری اعلام نتایج ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده ورژن آزمون هزینه وضعیت
AM-43 جنرال ارزیابی جمعه 28 آبان 9 صبح 2 آذر 6 5 C333 309000 تومان ثبت نام
AM-43 آکادمیک ارزیابی جمعه 28 آبان 9 صبح 2 آذر 12 10 C333 309000 تومان ثبت نام
GM-42 جنرال ارزیابی جمعه 14 آبان 9 صبح 18 آبان 6 6 B222 309000 تومان ثبت نام
AM-42 آکادمیک ارزیابی جمعه 14 آبان 9 صبح 18 آبان 12 12 B222 309000 تومان ثبت نام
GM-41 جنرال ارزیابی جمعه 7 آبان 9 صبح 11 آبان 6 6 A111 309000 تومان ثبت نام
AM-41 آکادمیک ارزیابی جمعه 7 آبان 9 صبح 11 آبان 12 12 A111 309000 تومان ثبت نام
GM-40 جنرال ارزیابی جمعه 30 مهر 9 صبح 4 آبان 6 6 F666 309000 تومان تکمیل ظرفیت
AM-40 آکادمیک ارزیابی جمعه 30 مهر 9 صبح 4 آبان 12 0 F666 309000 تومان تکمیل ظرفیت
GM-39 جنرال ارزیابی جمعه 16 مهر 9 صبح 20 مهر 6 6 C333 309000 تومان تکمیل ظرفیت
AM-39 آکادمیک ارزیابی جمعه 16 مهر 9 صبح 20 مهر 12 6 C333 309000 تومان تکمیل ظرفیت

هزینه تحلیل آزمون

کد نوع هزینه وضعیت
TW تحلیل رایتینگ تسک 1 75000 تومان تکمیل ظرفیت
TS تحلیل رایتینگ تسک 2 55000 تومان تکمیل ظرفیت