ماک داخلی خانه زبان کرمان

KLH INTERNAL IELTS MOCK EXAM

توجه: ورژن آزمون های ماک خانه زبان کرمان برای هرآزمون متفاوت می باشد. در انتخاب ورژن آزمونی که یکبار در آن شرکت کرده اید دقت کنید. لازم به ذکر است که هر کاندیدا در صورت تمایل شخصی میتواند بیش از یکبار در یک ورژن نیز ثبت نام کند. با تشکر خانه زبان کرمان

کد آزمون نوع روز و تاریخ ساعت برگزاری اعلام نتایج ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده ورژن آزمون هزینه وضعیت
GM-88 جنرال تحلیلی جمعه 5 اسفند 9 صبح 9 اسفند 6 6 C333 445000 تومان ثبت نام
AM-88 آکادمیک تحلیلی جمعه 5 اسفند 9 صبح 9 اسفند 12 12 C333 445000 تومان ثبت نام
GM-87 جنرال تحلیلی جمعه 28 بهمن 9 صبح 2 اسفند 6 6 B222 445000 تومان ثبت نام
AM-87 آکادمیک تحلیلی جمعه 28 بهمن 9 صبح 2 اسفند 12 12 B222 445000 تومان ثبت نام
GM-86 جنرال تحلیلی پنجشنبه 20 بهمن 9 صبح 24 بهمن 6 6 A111 445000 تومان ثبت نام
AM-86 آکادمیک تحلیلی پنجشنبه 20 بهمن 9 صبح 24 بهمن 12 12 A111 445000 تومان ثبت نام
GM-85 جنرال تحلیلی جمعه 14 بهمن 9 صبح 18 بهمن 6 6 F666 445000 تومان ثبت نام
AM-85 آکادمیک تحلیلی جمعه 14 بهمن 9 صبح 18 بهمن 12 12 F666 445000 تومان ثبت نام
GM-84 جنرال تحلیلی پنجشنبه 6 بهمن 9 صبح 10 بهمن 6 6 C333 445000 تومان ثبت نام
AM-84 آکادمیک تحلیلی پنجشنبه 6 بهمن 9 صبح 10 بهمن 12 12 C333 445000 تومان ثبت نام

هزینه تحلیل آزمون

کد نوع هزینه وضعیت