ماک داخلی خانه زبان کرمان

KLH INTERNAL IELTS MOCK EXAM

توجه: ورژن آزمون های ماک خانه زبان کرمان برای هرآزمون متفاوت می باشد. در انتخاب ورژن آزمونی که یکبار در آن شرکت کرده اید دقت کنید. لازم به ذکر است که هر کاندیدا در صورت تمایل شخصی میتواند بیش از یکبار در یک ورژن نیز ثبت نام کند. با تشکر خانه زبان کرمان

کد آزمون نوع روز و تاریخ ساعت برگزاری اعلام نتایج ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده ورژن آزمون هزینه وضعیت
GM-23 جنرال ارزیابی جمعه 22 اسفند 9 صبح 26 اسفند 3 3 A111 190000 تومان ثبت نام
AM-23 آکادمیک ارزیابی جمعه 22 اسفند 9 صبح 26 اسفند 9 9 A111 190000 تومان ثبت نام
AM-22 جنرال ارزیابی جمعه 10 بهمن 9 صبح 14 بهمن 3 1 C333 190000 تومان ثبت نام
AM-22 آکادمیک ارزیابی جمعه 10 بهمن 9 صبح 14 بهمن 9 4 C333 190000 تومان ثبت نام
GM-21 جنرال ارزیابی جمعه 15 اسفند 9 صبح 19 اسفند 3 1 F666 190000 تومان ثبت نام
AM-21 آکادمیک ارزیابی جمعه 15 اسفند 9 صبح 19 اسفند 9 5 F666 190000 تومان ثبت نام
GM-20 جنرال ارزیابی جمعه 17 بهمن 9 صبح 21 بهمن 4 0 B222 190000 تومان تکمیل ظرفیت
AM-20 آکادمیک ارزیابی جمعه 17 بهمن 9 صبح 21 بهمن 8 0 B222 190000 تومان تکمیل ظرفیت
GM-19 جنرال ارزیابی جمعه 3 بهمن 9 صبح 7 بهمن 3 0 A111 190000 تومان تکمیل ظرفیت
AM-19 آکادمیک ارزیابی جمعه 3 بهمن 9 صبح 7 بهمن 9 1 A111 190000 تومان ثبت نام

هزینه تحلیل آزمون

کد نوع هزینه وضعیت
TW تحلیل رایتینگ تسک 1 45000 تومان تکمیل ظرفیت
TS تحلیل رایتینگ تسک 2 55000 تومان تکمیل ظرفیت