ماک داخلی خانه زبان کرمان

KLH INTERNAL IELTS MOCK EXAM

توجه: ورژن آزمون های ماک خانه زبان کرمان برای هرآزمون متفاوت می باشد. در انتخاب ورژن آزمونی که یکبار در آن شرکت کرده اید دقت کنید. لازم به ذکر است که هر کاندیدا در صورت تمایل شخصی میتواند بیش از یکبار در یک ورژن نیز ثبت نام کند. با تشکر خانه زبان کرمان

کد آزمون نوع روز و تاریخ ساعت برگزاری اعلام نتایج ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده ورژن آزمون هزینه وضعیت
GM-70 جنرال تحلیلی جمعه 29 مهر 9 صبح 3 آبان 6 6 C333 445000 تومان تکمیل ظرفیت
AM-70 آکادمیک تحلیلی جمعه 29 مهر 9 صبح 3 آبان 12 12 C333 445000 تومان تکمیل ظرفیت
GM-69 جنرال تحلیلی جمعه 22 مهر 9 صبح 26 مهر 6 6 B222 445000 تومان تکمیل ظرفیت
AM-69 آکادمیک تحلیلی جمعه 22 مهر 9 صبح 26 مهر 12 12 B222 445000 تومان تکمیل ظرفیت
GM-68 جنرال تحلیلی جمعه 8 مهر 9 صبح 12 مهر 6 6 A111 445000 تومان تکمیل ظرفیت
AM-68 آکادمیک تحلیلی جمعه 8 مهر 9 صبح 12 مهر 12 12 A111 445000 تومان تکمیل ظرفیت
GM-67 جنرال تحلیلی جمعه 25 شهریور 9 صبح 29 شهریور 6 6 F666 445000 تومان تکمیل ظرفیت
AM-67 آکادمیک تحلیلی جمعه 25 شهریور 9 صبح 29 شهریور 12 12 F666 445000 تومان تکمیل ظرفیت
GM-66 جنرال تحلیلی جمعه 11 شهریور 9 صبح 15 شهریور 6 6 C333 445000 تومان تکمیل ظرفیت
AM-66 آکادمیک تحلیلی جمعه 11 شهریور 9 صبح 15 شهریور 12 12 C333 445000 تومان تکمیل ظرفیت

هزینه تحلیل آزمون

کد نوع هزینه وضعیت