ماک داخلی خانه زبان کرمان

KLH INTERNAL IELTS MOCK EXAM

کد آزمون نوع روز و تاریخ ساعت برگزاری اعلام نتایج ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده تعداد کد تخفیف هزینه وضعیت
AM3 آکادمیک ارزیابی دوشنبه 19 خرداد 9 صبح 23 خرداد 10 10 3 نفر اول 170000 تومان ثبت نام
GM3 جنرال ارزیابی دوشنبه 19 خرداد 9 صبح 23 خرداد 10 9 2 نفر اول 170000 تومان ثبت نام
2-GM جنرال ارزیابی 9 خرداد 8 صبح 13 خرداد 15 15 3 نفر اول 150000 تومان تکمیل ظرفیت
2-AM آکادمیک ارزیابی 9 خرداد 8 صبح 13 خرداد 30 28 5 نفر اول 150000 تومان تکمیل ظرفیت
GM جنرال ارزیابی 29 اردیبهشت 8 صبح 30 اردیبهشت 0 -2 3 نفر اول 150000 تومان تکمیل ظرفیت
AM آکادمیک ارزیابی 29 اردیبهشت 8 صبح 30 اردیبهشت 10 8 7 نفر اول 150000 تومان تکمیل ظرفیت

هزینه تحلیل آزمون

کد نوع هزینه وضعیت
TW تحلیل رایتینگ تسک 1 و 2 85000 تومان پرداخت
TS تحلیل آزمون speaking 850000 تومان پرداخت