ماک داخلی خانه زبان کرمان

KLH INTERNAL IELTS MOCK EXAM

توجه: ورژن آزمون های ماک خانه زبان کرمان برای هرآزمون متفاوت می باشد. در انتخاب ورژن آزمونی که یکبار در آن شرکت کرده اید دقت کنید. لازم به ذکر است که هر کاندیدا در صورت تمایل شخصی میتواند بیش از یکبار در یک ورژن نیز ثبت نام کند. با تشکر خانه زبان کرمان

کد آزمون نوع روز و تاریخ ساعت برگزاری اعلام نتایج ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده ورژن آزمون هزینه وضعیت
GM-29 جنرال ارزیابی جمعه 14 خرداد 9 صبح 18 خرداد 6 5 A111 279000 تومان ثبت نام
AM-29 آکادمیک ارزیابی جمعه 14 خرداد 9 صبح 18 خرداد 12 10 A111 279000 تومان ثبت نام
GM-28 آکادمیک ارزیابی جمعه 31 اردیبهشت 9 صبح 5 خرداد 6 5 F666 279000 تومان ثبت نام
AM-28 آکادمیک ارزیابی جمعه 31 اردیبهشت 9 صبح 5 خرداد 12 7 F666 279000 تومان ثبت نام
GM-27 جنرال ارزیابی جمعه 17 اردیبهشت 9 صبح 22 اردیبهشت 6 5 C333 279000 تومان ثبت نام
AM-27 آکادمیک ارزیابی جمعه 17 اردیبهشت 9 صبح 22 اردیبهشت 12 9 C333 279000 تومان ثبت نام
GM-26 جنرال ارزیابی جمعه 3 اردیبهشت 9 صبح 8 اردیبهشت 6 3 B222 279000 تومان ثبت نام
AM-26 آکادمیک ارزیابی جمعه 3 اردیبهشت 9 صبح 8 اردیبهشت 12 0 B222 279000 تومان تکمیل ظرفیت
GM-25 جنرال ارزیابی جمعه 20 فروردین 9 صبح 25 فروردین 1 0 A111 279000 تومان تکمیل ظرفیت
AM-25 آکادمیک ارزیابی جمعه 20 فروردین 9 صبح 25 فروردین 5 0 A111 279000 تومان تکمیل ظرفیت

هزینه تحلیل آزمون

کد نوع هزینه وضعیت
TW تحلیل رایتینگ تسک 1 75000 تومان تکمیل ظرفیت
TS تحلیل رایتینگ تسک 2 55000 تومان تکمیل ظرفیت