ماک داخلی خانه زبان کرمان

KLH INTERNAL IELTS MOCK EXAM

توجه: ورژن آزمون های ماک خانه زبان کرمان برای هرآزمون متفاوت می باشد. در انتخاب ورژن آزمونی که یکبار در آن شرکت کرده اید دقت کنید. لازم به ذکر است که هر کاندیدا در صورت تمایل شخصی میتواند بیش از یکبار در یک ورژن نیز ثبت نام کند. با تشکر خانه زبان کرمان

کد آزمون نوع روز و تاریخ ساعت برگزاری اعلام نتایج ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده ورژن آزمون هزینه وضعیت
GM-98 جنرال تحلیلی جمعه 5 خرداد 9 صبح 9 خرداد 6 6 C333 445000 تومان ثبت نام
AM-98 آکادمیک تحلیلی جمعه 5 خرداد 9 صبح 9 خرداد 12 12 F666 445000 تومان ثبت نام
GM-97 جنرال تحلیلی پنجشنبه 28 اردیبهشت 9 صبح 1 خرداد 6 6 C333 445000 تومان ثبت نام
AM-97 آکادمیک تحلیلی پنجشنبه 28 اردیبهشت 9 صبح 1 خرداد 12 12 C333 445000 تومان ثبت نام
GM-96 جنرال تحلیلی جمعه 22 اردیبهشت 9 صبح 26 اردیبهشت 6 6 B222 445000 تومان ثبت نام
AM-96 آکادمیک تحلیلی جمعه 22 اردیبهشت 9 صبح 26 اردیبهشت 12 12 B222 445000 تومان ثبت نام
GM-95 جنرال تحلیلی پنجشنبه 14 اردیبهشت 9 صبح 18 اردیبهشت 6 6 A111 445000 تومان ثبت نام
AM-95 آکادمیک تحلیلی پنجشنبه 14 اردیبهشت 9 صبح 18 اردیبهشت 12 12 A111 445000 تومان ثبت نام
GM-94 جنرال تحلیلی جمعه 8 اردیبهشت 9 صبح 12 اردیبهشت 6 6 F666 445000 تومان ثبت نام
AM-94 آکادمیک تحلیلی جمعه 8 اردیبهشت 9 صبح 12 اردیبهشت 12 12 F666 445000 تومان ثبت نام

هزینه تحلیل آزمون

کد نوع هزینه وضعیت