دکتر مسعود خبیر

  • دکتری آموزش زبان انگلیسی

  •  مدرس دانشگاه

  • IDP Certified IELTS Teacher

  • مدرک رسمی تدریس آیلتس از IDP استرالیا

  • دارای مدرک CELTA از دانشگاه کمبریج انگلستان

  • برگزار کننده دوره های تربیت مدرس (TTC)