در خانه زبان کرمان میتونید پس از گذروندن دوره های حرفه ای TTC (آموزش تربیت مدرس)  تبدیل به معلم فوق العاده شید. دوره های TTC هم تحت نظر مدرس رسمی TTC از سفارت بریتانیا برگزار میشه. میدونید که ظرفیت محدوده و متصاضی زیاد. وقت رو از دست ندید.

  • 9 + 5 =