این دوره ها  به صورت تفکیک شده در مهارت های چهار گانه آیلتس ( Reading, Listening, Speaking و Writing) برگزار میگردد. در این دوره ها از مطالب کتابهای مختلف به همراه تجربیات اساتید در کلاس استفاده خواهد شد. پیش نیاز حضور در این دوره ها آیلتس حداقل ۶٫۵ میباشد که در صورت عدم داتشن مدرک آیلتس نیاز است تا در آزمون تعیین سطح خانه زبان کرمان شرکت کنید.